20.03.2017

Auswahl

Montag 20.03.2017

Klasse Datum Tag Pos Fach Raum VLehrer VFach VRaum Merkmal Info
  20.03.2017 Mo 2 KOP Verwaltung *Frei     Frei  
      3 KOP Verwaltung *Frei     Frei  
      6 *Aufsicht W + E - Bereich D/E FIN     Aufsicht  
        *Aufsicht Hof komplett 1 KWA     Aufsicht  
5A 20.03.2017 Mo 1 A + Ü Zeit E 0.1 SHU        
      2 DEU E 0.1 SHE        
        DEU E 0.1 SHU        
      3 DEU E 0.1 SHE        
        DEU E 0.1 SHU        
      4 MAT E 0.1 KOE        
      5 MAT E 0.1 KOE        
      6 NWI G 0.1 Biologie EMI        
      8 SOZ E 0.1 *Frei     Frei  
      9 KLS E 0.1 *Frei     Frei  
5C 20.03.2017 Mo 2 MUS E 1.2 SHU        
      3 MUS E 1.2 SHU        
6A 20.03.2017 Mo 8 GUP D 0.2 *Frei     Frei  
      9 GUP D 0.2 *Frei     Frei  
6B 20.03.2017 Mo 6 DEU D 1.2 RAH        
6C 20.03.2017 Mo 6 GUP D 1.1 BRÖ        
7B 20.03.2017 Mo 1 A + Ü Zeit G 1.2 Theater BAY        
      6 NWI G 0.3 NaWi KWA        
7C 20.03.2017 Mo 1 A + Ü Zeit E 0.2 *Frei     Frei  
      2 A + Ü Zeit E 0.2 KRÜ        
      3 NWI G 0.3 NaWi KRÜ        
8A 20.03.2017 Mo 4 KLS A 1.1 BUK        
8C 20.03.2017 Mo 8 NWI G 0.2 Physik *Frei     Frei  
      9 NWI G 0.2 Physik *Frei     Frei  
10A 20.03.2017 Mo 8 CHE G 0.4 Chemie NN2        
      9 CHE G 0.4 Chemie NN2        
10A,10B 20.03.2017 Mo 2 ENG B 0.1 LÜB        
      3 ENG B 0.1 LÜB        
10B,10E 20.03.2017 Mo 2 ENG B 1.2 EMI       Aufgaben/Stillarbeit
      3 ENG B 1.2 EMI       Aufgaben/Stillarbeit
10C 20.03.2017 Mo 1 ENG B 0.2 *Frei     Frei  
      4 CHE G 0.4 Chemie NN2        
      5 CHE G 0.4 Chemie NN2        
      8 MAT B 0.2 ASL       SuS aufteilen
      9 MAT B 0.2 ASL        
10D 20.03.2017 Mo 1 ENG C 1.2 EMI       Aufgaben /Stillarbeit
10E 20.03.2017 Mo 1 A + Ü Zeit B 0.1 *Frei     Frei  
      8 MUS B 1.1 *Frei     Frei  
      9 MUS B 1.1 *Frei     Frei  

Created by daVinci 6 | www.stueber.de